×

Dijagnostika i liječenje promjena na grliću materice

Kada se u toku kolposkopije uoče polja na grliću materice koja su atipična i nakon Papa testa, najčešće se zakazuje dijagnostička biopsija grlića materice. Najčešći period u kome se radi biopsija grlića materice, jeste period nakon ciklusa, a potrebno je da se za intervenciju imaju uredni bakteriološki brisevi.

Ova intervencija se zbog komfora same pacijentkinje radi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji, pa su osim urednih briseva, za izvođenje procedure potrebne i krvne analize kao i saglasnost interniste za uvođenje u opštu anesteziju. Intervencija može da se radi i u lokalnoj anesteziji. Kada se u toku intervencije uzme uzorak tkiva sa mesta na kojima se pokazala atipija, uzorci se šalju na histopatološku analizu kako bi se precizno utvrdio karakter promjene.

Histopatološki nalaz i rezultati ove intervencije mogu biti normalni i abnormalni. Abnormalni nalazi se izražavaju kroz oznaku CIN (cervikalna intraepitalna neoplazija i mogu biti): CIN 1- označava prisustvo abnormalnosti blažeg karaktera, CIN 2- označava prisustvo srednje razvijenih abnormalnosti i CIN 3- označava prisustvo težih oblika abnormalnosti.

Liječenje početnih promjena grlića materice, tj. eritroplakije odnosno “ranica” uspješno se sprovodi krioterapijom, LOOP ili RF ekscizijom promjene, a nakon njenog prebojavanja radi razlikovanja od okolnog zdravog tkiva. Ovaj metod liječenja omogućava očuvanje reproduktivne funkcije. Osnovni preduslov je rana identifikacija i promptno reagovanje prije nego što dođe do širenja abnoralnih prekanceroznih ćelija grlića u dublje slojeve grlića i materice, što naravno zahtjeva opsežniji operativni zahvat radi izlečenja.

Liječenje poodmaklih faza raka grlića materice uključuje konizaciju, operativni zahvat, kao što je histeroktomija i odstranjivanje karličnih limfnih čvorova sa ili bez uklanjanja oba jajnika i oba jajovoda, hemoterapiju i terapiju zračenjem. U zavisnosti od toga koliko je rak narastao, radi se jedan ili više zahvata, a ponekad i kombinacija navedenih zahvata.

34
Godina iskustva
1500
Pacijentkinja godišnje
5
Zaposlenih