×

Određivanje stepena čistoće vagine

I grupa vaginalnog sekreta sadrži vaginalne epitel, malo leukocita, poneku bakteriju i dosta Doederleinovih bacila ( fiziološke bakterije ).

II grupa ; manje vaginalnih ćelija, veči broj leukocita, više bakterija i manje Doederleinovih bacila ( fiziološki ).

III grupa ; mnoštvo leukocita, brojne gram pozitivne koko bakterije i nedostatak gram pozitivne štapića , Doederleinovih bacila.

IV grupa ; dominiraju gonokoke.

V grupa ; trichomonas vaginalis

VI grupa ; gljivična infekcija.

I i II grupa je fiziološka ili normalna grupa vaginalnog sekreta.

34
Godina iskustva
1500
Pacijentkinja godišnje
5
Zaposlenih