Aktuelno

Anorexa nervosa

Anorexia nervosa je cest uzrok amenoreje u adolescencenata i mladih odraslih osoba. Ove pacijentice su veoma nezadovoljne vlastitom slikom svoga tijela, tako da dolazi do nenormalne preokupacije i želje da se što više izgubi na težini, što se pretvara u opsesiju.

Gubitku u težini ubrzo se pridružuje i amenoreja. Ukoliko se ne koriguje stanje uhranjenosti pacijentkinje i njenih emocionalnih stavova može doci do anabolicke iscrpljenosti i smrti. Anorexia nervosa Prevencija se sastoji od odgovarajuceg socijalnog prilagodavanja u djetinjstvu, i dobrih odnosa sa roditeljima . Sa poboljšanjem ishrane dolazi do popravljanja metabolickih i endokrinih poremecaja . Menstruacija se ponovo uspostavlja kada se postigne srednja težina. Amenoreja,oligomenoreja ili anovulacioni ciklusi se mogu zadržati uprkos razumnom poboljšanju uhranjenosti.

Veoma su važni dugotrajni nadzor i ponavljanje lijecenja prema potrebi.. Trudnocu treba izbjegavati sve dok se ne postigne duža prilagodenost pacijentkinje. Prognoza zavisi od starosti osobe u vrijeme postavljanja dijagnoze, trajanja amenoreje, pratecih teških psihijatrijskih problema i obima gubitka težine. Približno polovina pacijentkinja sa anorexiom nervosom uz pravilnu terapiju postižu zadovoljavajuci emocionalni oporavak.

Nazad na teme
34
Godina iskustva
1500
Pacijentkinja godišnje
5
Zaposlenih