×

Papa test, kolposkopija, biopsija, endocervikana kiretaža

Jedan od najvažnijih testova zbog kojih se ide kod ginekologa je Papanikolau ili papa test koji služi za otkrivanje prekanceroznih i kanceroznih promjena na grliću materice. Ukoliko je sve u redu, ginekološki pregled, PAPA test i ultrazvučni pregled potrebno je obavljati jednom godišnje.

Kolposkopski pregled takođe traje veoma kratko i bezbolan je. Ginekolog specijalnim aparatom nalik mikroskopu provjerava da li su se pojavile promjene na ćelijama grlića materice. Biopsija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala (endocervikalna kiretaža) predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mjesta na grliću materice i iz cervikalnog kanala, a koja su prethodno otkrivena kolposkopskim pregledom. Uzorci dobijenog tkiva se šalju na patohistološku analizu.

Slijedi pregled ultrazvukom; sonda se uvodi u vaginu i detaljno se pregledaju materica, jajnici i područje male karlice. Na kraju ponovno slijedi razgovor s ginekologom, kada će vam sve objasniti i po potrebi napisati i preporučiti eventualno liječenje ili dopunske preglede i postupke.

34
Godina iskustva
1500
Pacijentkinja godišnje
5
Zaposlenih