×

Rana dijagnostika i praćenje trudnoće

Ultrazvuk je postao nezamenjiva dijagnostička metoda u trudnoći. Počevši od prvog ultrazvučnog pregleda kojim se potvrđuje ne samo postojanje trudnoće, već i njena lokacija. Pri tome se u prvom redu misli na isključivanje postojanja vanmaterične trudnoće, stanja koje je veoma ozbiljno i koje zahtjeva hitnu hospitalizaciju. Osim toga na ultrazvučnom pregledu se mogu otkriti mnoge anomalije, koje mogu iziskivati dalja dijagnostička ispitivanja poput biopsije horionskih čupica ili amniocenteze. Posebna kategorija jeste ekspertni ultrazvučni pregled koji se obavlja od 20-24 nedelje trudnoće.

Na ultrazvučnom pregledu ljekar obraća pažnju na sledeće:

  • broj beba (ovo je veoma bitno kod blizanačkih trudnoća ili višeplodnih trudnoća)
  • položaj bebe i posteljice u materici
  • dužinu bebe koja se mjeri u milimetrima (CRL- crown to rump lenght; dužina od temena do trtice)
  • srčanu radnju
  • težina bebe
  • glavicu i unutrašnje organe (poslije formiranja u kasnijoj trudnoći)
  • pupčanu vrpcu
  • grlić materice

Osim ovih parametara koji se prate u toku cijele trudnoće, kako bi se ustanovio napredak trudnoće, ljekar će posmatrati i sve one parametre koji su posebni za Vas, a zna ih iz Vaše anamneze: eventualno postojanje mioma ili nekih anomalija materice i sl.

34
Godina iskustva
1500
Pacijentkinja godišnje
5
Zaposlenih